JUVET ENGINYERIA

Serveis:

 • Consultoria de Prevenció de Riscos Laborals
  • Mesures de prevenció aplicables en obra, maquinari, instal·lacions i edificis
  • Aplicació mesures COVID 19
 • Projectes de sistemes de seguretat per a treballs en alçada
 • Plans d’autoprotecció nivells (A,B,C)
 • Coordinacions de seguretat i salut en obres
 • Certificació energètica d’edificis
 • Formació
  • Prevenció de riscos laborals
  • Plans d’emergència i autoprotecció
 • Direcció d’obres
 • Aplicació de drons en seguretat i prevenció de riscos laborals _
http://drons.cat
 • Altres projectes d’enginyeria

E-mail: juvet@juvet.es

Telèfons 937832350 – 609359247

Juvet 2005 SL